Vznik a provoz AI

Poskytovatelé a provozovatelé AI

Provoz umělé inteligence

Umělá inteligence je obor informatiky, který se zabývá tvorbou systémů, které dokážou řešit komplexní úlohy, jako je rozpoznávání, klasifikace, plánování nebo řízení. Existuje mnoho poskytovatelů umělé inteligence, kteří nabízejí různé služby, produkty nebo platformy využívající umělou inteligenci. Někteří z nich jsou:

To jsou jen někteří z mnoha poskytovatelů umělé inteligence, kteří existují na trhu.

Jak a kdy vznikla umělá inteligence?

Umělá inteligence je obor informatiky, který se zabývá tvorbou systémů, které dokážou řešit složité úlohy, jako je rozpoznávání, klasifikace, plánování nebo řízení. Umělá inteligence vznikla v první polovině 20. století, kdy se začaly vyvíjet první programovatelné stroje a počítače. Mezi průkopníky umělé inteligence patří například Alan Turing, John von Neumann, Marvin Minsky nebo John McCarthy. Umělá inteligence se dělí na úzkou (slabou) a obecnou (silnou), podle toho, zda se systém zaměřuje na jednu specifickou úlohu, nebo zda je schopen řešit různé problémy stejně dobře nebo lépe než člověk. Umělá inteligence má mnoho podoblastí, jako jsou strojové učení, robotika, neuronové sítě, expertní systémy, zpracování přirozeného jazyka, počítačové vidění, evoluční algoritmy a další. Umělá inteligence se uplatňuje v mnoha oblastech lidské činnosti, jako je medicína, vzdělávání, umění, průmysl, doprava, vojenství, zábava a další.

 Pokud chcete vědět více o historii a současnosti umělé inteligence, můžete si přečíst některé z následujících zdrojů:

Potřebujete poradit, nebo jinak pomoci?
Na dotazy odpovíme max.do 24h
info@aidomena.eu
Využijte náš kontaktní formulář, který naleznete zde!

Totální výpadek OpenAI. Velký výpadek převádí Chatbota…

7. dubna 2024 zažilo OpenAI velký výpadek služeb, který narušil mnoho z…