Google Bard vs. poskytovatelé obsahu AI: Kdo je nejlepší pro generování webového obsahu?

Umělá inteligence a její použití > Zajímavosti > AI příspěvky > Google Bard vs. poskytovatelé obsahu AI: Kdo je nejlepší pro generování webového obsahu?

Google Bard vs. poskytovatelé obsahu AI: Kdo je nejlepší pro generování webového obsahu?

Vývoj v umělé inteligenci v posledních letech vznik tzv. large language models – rozsáhlých jazykových modelů schopných generovat přirozený lidský text na základě zadaných instrukcí. Tyto modely, jako je ChatGPT od Anthropic, GPT od OpenAI nebo nově Bard od Googlu, vytvářet efektivně a rychle vytvářet textový obsah na mnoho různých témat.

Pro webdesignery, copywritery, marketéry i běžné uživatele se tak otevírají zcela nové možnosti, jak snadno vytvářet kvalitní obsah bez dlouhého psaní a tvůrčího úsilí. Kvalitní a relevantní obsah je přitom klíčový pro úspěch webových stránek i pro budování značek.

V tomto článku se zaměříme na tři hlavní nástroje pro generování textů pomocí AI – Google Bard, ChatGPT a Jarvis. Podíváme se na to, jak fungují, jaké mají možnosti nastavení, jaká je kvalita výsledných textů i jaká jsou jejich omezení. Cílem je poskytnout ucelený přehled a porovnání těchto hlavních poskytovatelůtextových AI, abyste mohli informovat, který z nich je pro vás nejvhodnější.

Jak funguje Bard od Googlu

Bard od Googlu je nejnovější AI konverzační asistent vyvinutý společností Google. Je založen na velkém jazykovém modelu pomocí techniky zvané Transformers.

Popis technologie

Bard využívá architekturu Transformer, což je typ neuronové sítě založené na mechanismu pozornosti (attention mechanism). Transformery jsou schopné se učit dlouhodobé závislosti v datech díky tomu, že dokážou vzít v potaz celý kontext, na rozdíl od modelů RNN, které berou v potaz jen velké množství starých slov.

Klíčovými prvky architektury Transformer jsou:

 • Encoder – převádí vstupní sekvenci na souvislou reprezentaci vyšší úrovně
 • Decoder – generuje výstupní sekvenci krok za krokem na základě encoderu
 • Multi-headed self-attention – umožňuje najít se na různé pozice ve vstupních datech

Jazykový model

Jádrem Barda je velký jazykový model vytrénovaný na obrovském množství textových dat. Model se skládá z miliard parametrů a je schopen porozumět složitým jazykovým konstrukcím a generovat přesvědčivé odpovědi.

Bard využívá techniku ​​předtréninku. Nejprve je obecný jazykový model natrénován na velký textový korpus bez zaměření na specifický úkol. Tím model získá hluboké porozumění jazyku. Nakonec je model doladěn pro konkrétní úlohu, jako je konverzace.

Trénovací data

Bard byl trénován na obrovském množství veřejně dostupných i interních dat společnosti Google. Zahrnuje například Wikipedii, webové stránky, knihy, vědecké články a další.

Díky rozsáhlým datům pro trénování dokáže Bard pochopit různé témata a vést přirozenou konverzaci na různá témata. Trénovací data jsou klíčová pro dosažení dobrých výsledků u velkých jazykových modelů.

Jak funguje ChatGPT

ChatGPT je konverzační chatbot vyvinut společností Anthropic. Je založen na velkém jazykovém modelu nazvaném Claude, který byl trénován na obrovském množství textových dat.

Popis technologie

ChatGPT je založen na technologii velkých jazykových modelů. Konkrétně jde o transformační neuronovou síť zvanou Claude, která se skládá z velkého množství propojených neuronů. Tyto neurony jsou schopné na základě předchozího tréninku predikovat další slovo ve větě. Čím více textu byl model trénován, tím lépe dokáže generovat přirozeně znějící konverzaci.

Jazykový model

Jazykový model Claude byl vytvořen pomocí techniky zvané supervised learning. ChatGPT tedy nebyl přímo naprogramován, ale spíše se učil ze stovek miliard slov psaného textu. Díky tomu dokáže dobře napodobovat lidský jazyk a vytvářet smysluplný text. Modelka se stále zlepšuje díky dalšímu tréninku.

Trénovací data

ChatGPT byl trénován na obrovské množství textových dat, která zahrnují webové stránky, knihy, články a konverzace. Výzkumníci použili i speciální techniku ​​zvanou, kdy model dostával zpětnou vazbu na své odpovědi, aby se zlepšoval. Díky tomu se stal velmi přesným a nalezeným. Data pro trénování pečlivě vybírali, aby neobsahovala předsudky a dezinformace.

Jak funguje Jarvis?

Jarvis využívá technologii GPT-3 od společnosti Anthropic, což je jedna z nejvyspělejších forem umělé inteligence založené na tzv. velkých jazykových modelů.

Jarvis má k dispozici obrovské množství textových dat, na kterých byl natrénován. Díky tomu dokáže generovat přirozeně znějící texty v mnoha různých stylech a žánrech. Může také odpovídat na dotazy, shrnovat texty, překládat mezi jazyky a provádět další jazykové úkoly.

Na rozdíl od ChatGPT, který je založen na GPT-3.5, využívá Jarvis nejnovější verzi GPT-3.6. To mu umožňuje produkovat ještě kvalitnější a přesnější výstupy.

Kromě samotného jazykového modelu je důležitý také způsob jeho trénování a vylepšování. Tým Anthropic se zaměřuje na bezpečnost a redukci předsudků v modelu. Jarvis je proto méně náchylný k šíření dezinformací nebo generování nevhodného obsahu.

Přesnost a kvalita obsahu

Poskytovatelé umělé inteligence se liší v přesnosti a kvalitě generovaného obsahu.

Bard od Googlu je nejnovější přírůstek na poli generátorů obsahujících umělou inteligenci. Přestože jej Google propaguje jako revoluční nástroj, který dokáže generovat kvalitní a přesný obsah, existují určité obavy ohledně faktografických chyb. Některé testy ukázaly, že Bard může uvádět nepřesné nebo zavádějící informace. Navíc je obtížné ověřit zdroje, na kterých Bard zakládá své odpovědi.

ChatGPT poskytuje obsah slušné kvality, ale také není zcela přesný. Jeho odpovědi mohou obsahovat faktické chyby nebo zjednodušené vysvětlení složitých témat. Na rozdíl od Bardu však ChatGPT nemá ambice sloužit jako autoritativní zdroj informací. Spíše se snažím poskytnout užitečný přehled tématu.

Jarvis se také nevyhýbá faktografickým chybám, zvláště při psaní na složitá témata. Jeho přednost je rychlost a produktivita, ale na úkor přesnosti. Uživatelé Jarvis musí sledovat, aby se vyhnuli šíření dezinformací.

Zdá se, že žádný ze současných generátorů obsahu není nalezen přesně a spolehlivě. I když umělá inteligence se neustále zlepšuje, stále je nutný lidský dohled, aby se poskytovala kvalita a přesnost obsahu.

Rychlost generování

Rychlost generování obsahu je důležitým faktorem při výběru nejlepšího poskytovatele AI pro tvorbu obsahu. Mezi hlavní srovnávané nástroje patří:

 • Bard od Googlu je velmi rychlý, dokáže generovat odpovědi téměř okamžitě. Jeho rychlost je srovnatelná s ChatGPT.
 • ChatGPT generuje odpovědi rychle, zpravidla během několika vteřin. Občas se stane, že odpověď trvá déle, pokud jde o komplexnější požadavek.
 • Jarvis od Anthropic je o něco pomalejší než Bard nebo ChatGPT. Generování odpovědí trvá zpravidla 10-20 vteřin. Při komplexních požadavcích mohou trvat i déle.

Z hlediska rychlosti generování obsahu jsou na tom nejlépe Bard od Googlu a ChatGPT. Doplňte požadovaný text okamžitě po zadání dotazu. Jarvis je mírně pomalejší. Rychlost je důležitým faktorem, pokud potřebujete obsah rychle a pružně generovat. Na druhou stranu rozdíly v rychlosti nejsou dramatické.

Náklady

Porovnání cenových plánů ukazuje, že aktuálně je Bard zdarma pro omezený počet dotazů denně. ChatGPT má bezplatnou zkušební verzi a pak placené plány od $20 měsíčně za Plus a $42 za Pro. Jarvis má také bezplatnou zkušební verzi a pak placené plány od $39 měsíčně za Osobní a $79 za Profi.

Zatímco Bard a ChatGPT mají nastavení pro kontrolu kvality, Jarvis spoléhá na ruční kontrolu uživatelem. ChatGPT má také Business API pro integraci do firemních aplikací.

Pokud jde o množství generovaného obsahu, tak Bard má zatím denní limit, zatímco u ChatGPT a Jarvis jsou měsíční limity v řádu tisíců znaků u placených plánů.

Z hlediska nákladů je tedy Bard momentálně nejvýhodnější, pokud nepotřebujete velké množství obsahu. ChatGPT a Jarvis mají podobné cenové modely založené na předplaceném množství generovaného textu.

Omezení a pravidla použití

Existuje několik omezení a pravidel, která je třeba vzít v úvahu při používání generátorů obsahu AI.

Omezení v počtu znaků

Většina poskytovatelů má omezení, kolik znaků můžete generovat za dané období. Například Google Bard má omezení 2000 znaků denně v bezplatné verzi. ChatGPT má omezení na 4000 znaků na dotaz. Je tedy třeba hlídat délku generovaného textu, abyste nepřekročili limity.

Zakázaná témata

Poskytovatelé AI mají seznam zakázaných témat, o kterých systém odmítne generovat obsah. Patří sem například rasismus, sexismus, násilí, nenávistné projevy apod. Při psaní dotazů je tedy třeba se těmto tématům vyhnout.

Pravidla pro komerční využití

Při komerčním využití obsahu vytvořeného AI platí specifická pravidla a omezení. Vždy je nutné ověřit licenční podmínky poskytovatele. Často je vyžadováno uvedení zdrojů či úprava obsahu, aby nebyl pouze kopií AI výstupu. Porušení těchto pravidel může vést k penalizaci či blokování účtu.

Závěr

Bard od Googlu, ChatGPT od Anthropic a Jarvis od Anthropic jsou tři hlavní inteligentní generátory obsahu, které se v současnosti používají. Každý má své silné a slabé stránky.

Shrnutí hlavních rozdílů:

 • Bard se zdá být nejpřesnější a nejspolehlivější, ale zatím je ve fázi testování s omezeným přístupem. Generuje méně obsahu najednou než ChatGPT.
 • ChatGPT umí vygenerovat více obsahu najednou, ale může občas uvádět nepřesné nebo vymyšlené informace. Jeho odezva je pomalejší než u Barda.
 • Jarvis je nejrychlejší, ale kvalita obsahu je proměnlivá. Někdy opakuje obsah z internetu bez patřičného ocitování zdrojů.

Doporučení nejlepšího generátoru:

 • Pro krátké texty, odpovědi na otázky a konverzace ve stylu chatbota je nejlepší ChatGPT.
 • Pro delší, přesné texty jako články a práce je lepší počkat na plnou verzi Bard.
 • Pro rychlý náčrt obsahu a pomoc s tématy je vhodný Jarvis.

Při použití vhodného generátoru je důležitý obsah pečlivě zkontrolovat, protože umělá inteligence zatím není stoprocentně přesná. Nejlepší výsledky poskytuje kombinaci lidské kreativity a AI.