Nejčastější terč hackerů: Proč je WordPress tak zranitelný a jak se bránit

Umělá inteligence a její použití > Zajímavosti > IT Servis > Nejčastější terč hackerů: Proč je WordPress tak zranitelný a jak se bránit

Nejčastější terč hackerů: Proč je WordPress tak zranitelný a jak se bránit

WordPress je nejpoužívanějším systémem pro správu obsahu (CMS) na internetu. Podle statistiky pohání více než 40 % všech webových stránek. Popularita WordPressu je způsobena tím, že je open-source, snadno použitelný a vysoce přizpůsobitelný.

Bohužel právě proto, že je tak rozšířený, je WordPress častým terčem hackerských útoků. Útočníci vědí, že pokud najdou zranitelnost ve WordPressu, mohou ji zneužít na velkém množství webů. Navíc mnoho webmasterů neprovádí pravidelné aktualizace a nemá dostatečně zabezpečený WordPress. To z něj dělá snadný cíl pro hackery.

Jak fungují útoky na WordPress

WordPress je populární open-source redakční systém, který pohání více než 30 % všech webových stránek. Jeho rozšířenost ale z něj dělá také lákavý cíl pro útočníky. Existuje několik způsobů, jak mohou útočníci napadnout systém WordPress:

Útoky hrubou silou

Útočníci používají automatizované nástroje k uhodnutí hesel administrátorských účtů. Systém zkouší množství kombinace uživatelských jmen a hesel, dokud neuhodne velkou kombinaci. Poté získám přístup k administraci webu.

Exploatování zranitelností

Vývojáři WordPressu pravidelně vydávají aktualizace zabezpečení. Pokud provozovatelé neaktualizují včas, útočníci mohou zneužít známé zranitelnosti a získat přístup do systému. Nejčastěji jde o SQL injection či zranitelnost začlenění souboru.

Phishing

Útočníci rozesílají e-maily nebo zprávy, které se tváří jako legitimní notifikace od WordPressu. Když uživatel klikne na odkaz v e-mailu, je přesměrován na podvodnou stránku, kde zadá své přihlašovací údaje, které útočník zneužije.

Malware

Útočníci se snaží nainstalovat škodlivý kód přes zranitelná rozšíření nebo tematické šablony. Malware pak umožní například instalaci backdooru, krádež dat nebo využití webu k šíření spamu či phishingových stránek.

Nejčastější cíle útoků

Útoky na WordPress mají obvykle několik hlavních cílů:

Získání získaných údajů

Jedním z nejdůležitějších cílů je získat přihlašovací údaje administrátora webu. Pokud se útočníkovi podaří zjistit uživatelské jméno a heslo správce, získá tím plnou kontrolu nad webem. Může upravovat obsah, instalovat škodlivé doplňky, měnit nastavení nebo web úplně smazat.

K odcizení pokusů údajů může dojít například útokem hrubou silou, kdy se útočník snaží uhodnout, nebo pomocí phishingových útoků, kdy se snaží heslo přesvědčit administrátora, aby údaje vyzradil.

Získání kontroly nad webem

dalším běžným cílem je získat kontrolu nad celým webem. Pokud se útočníkovi stránky podaří nabourat do administrace WordPressu, může přidávat vlastní obsah, měnit stávající, instalovat škodlivý kód nebo dokonce web úplně vymazat.

Útočníci chtějí kontrolu nad webem kvůli různým důvodům – někteří chtějí web použít pro phishingové útoky na uživatele, jiní ji využívají k šíření spamu nebo malwaru. Někdy jde jen o vandalismus bez jasného cíle.

Šíření malwaru

Dalším běžným cílem je zasažený web k šíření malwaru, virů a dalších škodlivých souborů. Útočníci mohou například vložit do skrytých stránek javascriptový kód, který stáhne a spustí malware na počítačích návštěvníků.

Nebo mohou ve správě vytvořit stránky, které nabízí ke stažení infikované soubory. Díky zneužití důvěryhodné domény se malware snadněji šíří mezi uživateli. Cílem je obvykle vytvoření sítě zombie počítačů nebo krádež citlivých údajů.

Důsledky útoků

Útoky na WordPress mohou mít různé nepříjemné důsledky. Mezi nejběžnější patří:

 • Defacement webu – Útočníci mohou po úspěšném napadení webu změnit jeho obsah. Mohou například vložit vlastní text, obrázky nebo videa, které web zesměšní nebo poškodí jeho pověst. Defacement může také obsahovat politické či jiné kontroverzní sdělení.
 • Krádež dat – Pokud se útočníkovi podaří získat přístup do databáze WordPressu, může ukrást citlivá data jako osobní údaje uživatelů, přihlašovací údaje nebo platební informace. Zcizená data pak mohou zneužít nebo prodat.
 • Šíření malwaru na uživatele – Napadený web může sloužit k distribuci škodlivého softwaru na počítače a mobilní zařízení jeho návštěvníků. Malware může sbírat osobní údaje, šířit spam, provádět útoky nebo vyžadovat výkupné. Uživatelé si mohou nevědomky nainstalovat viry či trojské koně.

Důsledky útoků mohou být pro majitele webu finančně i reputačně velmi závažné. Je proto důležité útokům předcházet v případě incidentu rychle jednat.

Prevence

Existuje několik způsobů, jak předcházet napadení WordPressu. Mezi nejdůležitější patří:

Silná hesla

Používejte silná a jedinečná hesla pro všechny účty s WordPressem, včetně účtu administrátora, FTP a databáze. Vyhněte se jednoduchým heslovým frázím a často je měňte. Použijte správce hesel.

Aktualizace

Udržujte WordPress, témata a pluginy vždy aktuální. Pravidelně nainstalujte bezpečnostní aktualizace, abyste opravili známé chyby a zranitelnosti. Útočníci často zneužívají neopravené chyby.

Zálohování

Pravidelně zálohujte web i databázi. V případě napadení můžete obnovit web ze zálohy. Uložte zálohy mimo web.

Bezpečnostní pluginy

Nainstalujte kvalitní bezpečnostní pluginy jako Wordfence nebo iThemes Security. Pomohou vám odhalit a blokovat útoky. Pravidelně kontrolujte varování od těchto pluginů.

Další tipy

Používejte dvoufaktorové ověření, nesdílejte přihlašovací údaje, nepoužívané pluginy a témata, nepoužívejte slabá hesla pro uživatele, omezte přístup k administrátorskému rozhraní.

Detekce útoků

Detekce útoků je klíčová pro ochranu webu. Existuje několik způsobů, jak odhalit podezřelou aktivitu:

 • Monitorování aktivity na webu – Sledování provozu a chování uživatelů na webu. Náhlý nárůst počtu přístupů nebo zvláštní vzorce chování mohou indikovat probíhající útok.
 • Detekce malwaru – Použít bezpečnostní nástroje jako antiviry nebo skenery zranitelnosti pro kontrolu a databáze WordPressu. Mohou odhalit například malwarové kódy nebo podezřelé změny.
 • Protokolování událostí – Zaznamenávat události jako přihlášení uživatelů, změny souborů nebo databáze. Analýza logů pak může identifikovat podezřelou aktivitu.
 • Monitorování integrity souborů – Sledujte změny klíčových souborů WordPressu, témat a pluginů. Varuje před neoprávněnými úpravami.
 • Zálohování – Pravidelné zálohování umožňuje zjistit změny souborů porovnáním se staršími verzemi.

Včasná detekce je zásadní pro zastavení útoku dříve, než napáchá větší škody. Kombinace více metod zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení hrozeb.

Reakce na útok

Ke zmírnění škod způsobených útokem je nutné rychle reagovat. Prvním krokem by mělo být propojení webu od internetu, aby se zastavil další útok a šíření malwaru.

Pak je potřeba provést tyto kroky:

 • Obnova ze zálohy – provedení obnovy webu ze zálohy před útokem. Tím se odstraní všechny změny provedené útočníkem.
 • Změna hesel – změnit všechna přístupová hesla k administraci, databázi, FTP atd. Útočník mohl některá získat.
 • Audit zabezpečení – provést důkladný audit zabezpečení a odstranit všechny další možnosti pro vniknutí útočníka. Aktualizovat WordPress, zásuvné moduly a témata na nejnovější verzi.
 • Aktivita na webu, zda se útočník nevrátil.
 • Informovat návštěvníky webu, co se stalo a proč byl web nedostupný.

Rychlou a důslednou reakcí lze zabránit větším škodám na webu a jeho reputace. Pravidelné zálohování a monitorování pomáhají v případě rychlého útoku obnovit web do funkčního stavu.

Poučení

Pravidelná údržba a vzdělávání administrátorů jsou klíčové kroky k prevenci útoků na WordPress. Mezi doporučení patří:

 • Pravidelné aktualizace – Je důležité udržovat WordPress, nainstalované zásuvné moduly a motivy v aktuální verzi. Starší verze mohou obsahovat známé zranitelnosti, které útočníci zneužívají. Aktualizace opravují tyto chyby. Doporučuje se povolit automatické aktualizace.
 • Omezení administrátorských účtů – Mít co nejméně administrátorských účtů s plným přístupem. Útočníci se často snaží získat přihlašovací údaje administrátora. Omezte administrátorská oprávnění jen na nejnutnější počet lidí.
 • Silná hesla – Používejte pro přihlášení k administrátorským účtům dlouhá, náhodně vygenerovaná hesla. Vyhněte se slabým a snadno uhodnutelným hesům.
 • Zálohování – Pravidelně zálohujte web i databázi. V případě úspěšného útoku můžete obnovit web ze zálohy.
 • Monitoring provozu – Sledujte provoz na webu, abyste včas odhalili podezřelou aktivitu. Monitorujte přihlašování a činnost administrátorů.
 • Vzdělávání – Udržujte si aktuální znalosti o metodách a obraně proti nim. Sledujte novinky v oblasti bezpečnosti WordPressu.

Dodržováním těchto doporučení hrozí riziko útoku a jeho potenciální škody. Zároveň rychlejší detekci a reakci v případě incidentu. Pravidelná péče a vzdělávání jsou založeny na bezpečném provozu WordPressu.

Trendy útoků

Útoky na WordPress se v posledních letech stávají čím dál sofistikovanější a automatizovanější. Hackeři využívají pokročilé techniky jako je například použití botnetů k šíření škodlivého kódu nebo vyhledávání zranitelnosti pomocí strojového učení.

Některé trendy v útocích na WordPress zahrnují:

 • Rostoucí využití botnetů – Hackeři infikují velké množství zařízení botnetem a pak je využívají k rozesílání spamu, šíření malwaru nebo provádění DDoS útoků. Botnet dokáže generovat obrovské množství požadavků a přetížit server.
 • Automatizované vyhledávání zranitelností – Pomocí pokročilých nástrojů dokážou útočníci automaticky prohledávat internet a hledat nezabezpečené instalace WordPress s konkrétními zranitelnostmi. Jakmile zranitelnost najdou, okamžitě ji zneužijí.
 • Cílené phishingové útoky – Hackeři posílají e-maily se škodlivými odkazy, které vypadají jako legitimní zprávy od WordPressu nebo hostingové společnosti. Po kliknutí uživatele je přesměrován na podvrženou stránku, kde má zadat své přihlašovací údaje.
 • Ransomware – Tento typ malwaru šifruje data na webu a žádá výkupné za jejich odemčení. Počet ransomwarových útoků na WordPress stránky v poslední době prudce vzrostl.
 • Kryptojackery – Hackeři infikují web skriptem, který tajně využívá výpočetní výkon návštěvníků k velké kryptoměně. Uživatelé si ničeho nevšimnou, ale provozovatel webu musí platit vyšší náklady za elektřinu a hosting.

Závěr

Útoky na systémy WordPress jsou běžnou hrozbou, se kterou se setkává mnoho webmasterů. I když existují způsoby, jak se těmto útokům bránit, důležité je mít neustále na paměti, že žádná prevence není stoprocentní.

Je proto klíčové mít připravený plán, jak rychle a efektivně zareagovat v případě úspěšného napadení. Prvním krokem je detekce, že k útoku došlo. Pokud webmaster včas odhalí podezřelou aktivitu, může omezit škody způsobené útočníkem. Dalším krokem je identifikovat zdroj útoku a uzavřít bezpečnostní mezeru. Nakonec je třeba obnovit web do původního stavu a poučit se z incidentu, aby se předešlo opakování v budoucnosti.

Prevence útoků je samozřejmě klíčová – je třeba udržovat WordPress a všechny zásuvné moduly aktuální, omezit přístup k administraci, bezpečná hesla a pravidelně zálohovat. I přes veškerou snahu ale není možné se útokům zcela vyhnout. Proto je stejně důležité mít připravený postup, jak útokům čelit a rychle obnovit bezpečný provoz webu. Jen tak lze minimalizovat dopady úspěšného napadení.