Chaos u zápisů: Proč selhal portál Dipsy.cz na podávání přihlášek na SŠ?Co teď s přihlašováním na SŠ?

Umělá inteligence a její použití > Zajímavosti > Ostatní > Chaos u zápisů: Proč selhal portál Dipsy.cz na podávání přihlášek na SŠ?Co teď s přihlašováním na SŠ?

Chaos u zápisů: Proč selhal portál Dipsy.cz na podávání přihlášek na SŠ?Co teď s přihlašováním na SŠ?

Elektronický registrační systém pro střední školy v České republice dipsy.cz byl velmi očekávaný studenty, rodiči i pedagogy. Po letech spoléhání se na papírové přihlášky a osobní registrace sliboval online systém zefektivnění a modernizaci procesu.

V den oficiálního spuštění 1. února 2024 se však nadšení změnilo ve frustraci, protože systém nefungoval správně. Ne vlastní vinou se tisíce studentů a rodin ocitly neschopné dokončit registrační proces digitálně, jak bylo slíbeno. Nemožnost přístupu nebo použití nového systému způsobila chaos, zmatek a mnoho volání po okamžitém zlepšení.

Tento neúspěch v den zahájení byl pro ministerstvo školství trapným neúspěchem a ukázal, jak se i dobře míněné technologické iniciativy mohou zvrtnout bez řádného plánování a testování. V následujících slovech se blíže podíváme na to, co se na dipsy.cz pokazilo, jaké byly následky problematického spuštění a co lze udělat pro to, aby se systém elektronické registrace vrátil do starých kolejí.

Co je Dipsy.cz?

Dipsy.cz je online registrační systém pro střední školy v ČR. Bylo spuštěno v roce 2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro použití studentů, kteří se hlásí na střední školy pro akademický rok 2023.

Systém umožňuje studentům, kteří absolvují základní školu, podávat přihlášky na preferované střední školy online, aniž by museli fyzicky chodit na každou školu, aby se přihlásili. Studenti se mohou hlásit na více škol prostřednictvím centralizovaného systému Dipsy.cz a seřadit své preference.

Dipsy.cz si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces přihlášky na střední školy. Před jeho spuštěním museli studenti individuálně zkoumat školy, získat od každé papíry a osobně podávat přihlášky. Online systém centralizuje informace o školách, programech a otevřených pozicích, aby studentům a rodičům usnadnil orientaci v přijímacím řízení.

Dipsy.cz představuje zásadní posun k digitalizaci a modernizaci českého školství. Ministerstvo školství očekává, že ušetří čas správcům, studentům a rodičům a také zajistí spravedlivější podávání přihlášek na preferované školy. Po úvodní testovací fázi bylo nastaveno jeho první oficiální spuštění pro přijímací cyklus na střední školy v roce 2023, který začíná v únoru 2022.

Testování nepomohlo

V měsících před 1. 2. 2024 spuštění nového elektronického registračního systému Dipsy.cz provádělo ministerstvo školství rozsáhlé přípravy a propagace, aby školy a správci byli připraveni.

Ministerstvo poprvé oznámilo plány na nový centralizovaný registrační systém koncem roku 2022 a propagovalo jej jako způsob, jak modernizovat a zefektivnit přijímací proces. Ministerstvo v průběhu roku 2023 pořádalo informační schůzky a školicí workshopy pro ředitele škol a poradce, aby je seznámili s platformou Dipsy.cz.

Ministerstvo výrazně propagovalo Dipsy.cz v komunikaci školám a rodinám. Informační brožury a obsah webových stránek povzbuzovaly studenty a rodiče, aby používali Dipsy.cz k vyhledávání škol, podávání přihlášek a sledování rozhodnutí o přijetí. Byla zahájena kampaň na sociálních sítích a v televizi a rádiu běžela řada veřejnoprávních oznámení.

V posledních týdnech před 1. únorem ministerstvo ujistilo veřejnost, že nový systém je připraven ke spuštění a poskytne lepší podmínky pro přijímání. Zásadní technické problémy v den spuštění však tyto naděje rychle zhatily.

Problémy v den spuštění

Oficiální spuštění Dipsy.cz 1. února 2024 bylo poznamenáno velkými technickými problémy, které bránily studentům a rodičům v přístupu na stránky. Systém elektronické přihlášky měl zefektivnit a zmodernizovat proces přihlašování na střední školy v ČR. V den spuštění však byla stránka po celý den zcela nedostupná a nepřístupná.

Studentům a rodičům, kteří doufali, že podají přihlášky, se při pokusu o přístup na stránky a portál Dipsy.cz setkaly s chybovými hlášeními. Stránka se v den spuštění zhroutila pod silným uživatelským provozem a zůstala mimo provoz celých 24 hodin 1. února. Frustrovaní studenti a rodiče si stěžovali na sociální sítě a vyjádřili zděšení nad těmito problémy.

Technické problémy měly za následek dlouhé čekání, zmatek a frustraci mnoha rodin po celé České republice. Bez přístupu na stránky nemohli studenti podávat své přihlášky na střední školy elektronicky, jak bylo zamýšleno. Nemožnost přístupu k novému online systému znamenala další zpoždění a narušení pro ty, kdo doufali, že nový digitální proces použijí.

Celkově problémy v den spuštění bránily hladkému a snadnému procesu aplikace, který měl Dipsy.cz poskytovat. Technické poruchy způsobily, že systém byl v ten nejkritičtější den – oficiální spuštění, kdy studenti mohli podat přihlášky na nadcházející školní rok, v podstatě k ničemu. Havárie podkopaly důvěru v kompetence vývojářů i za digitálním systémem.

Technické problémy

Hlavní technické problémy, které přispěly k výpadku systému Dipsy.cz v den spuštění, respektive tento systém se ani nespustil.Chyby pramenily z podcenění zátěže a provozu serveru a také z několika softwarových chyb a závad, údajně při nahrávání příloh.

Ministerstvo školství a vývojáři systému výrazně podcenili přípravu jak velký provoz a poptávku by registrační systém zažil, kdyby byl současně otevřen studentům po celé zemi. To vedlo k tomu, že servery byly zahlceny, nebyly schopny zvládnout zátěž a během dne opakovaně padaly.

Vyskytla se také řada softwarových chyb a závad, které problémy zhoršovaly. Systém měl potíže s hladkým zpracováním registrací, bylo hlášeno mnoho chybových hlášení a zamrzání. Někteří studenti při zhroucení systému ztratili průběh registrace. Problémy měla i funkce vyhledávání škol, která studentům ztěžovala nalezení a výběr škol, do kterých se chtěli přihlásit.

Celkově byla technická architektura a kapacitní plánování pro systém takového rozsahu nedostatečné. Před spuštěním mělo být provedeno více zátěžových testů a technických příprav, aby bylo možné tyto problémy identifikovat a vyřešit. Vývojářům a ministerstvu školství se nepodařilo dodat dostatečně robustní registrační systém pro úspěšné národní spuštění a vše se tedy odkládá.

Odpověď ministerstva školství

Ministerstvo školství se omluvilo za neúspěšné spuštění registračního systému Dipsy a slíbilo, že technické problémy vyřeší. Ministr na tiskové konferenci uznal, že registrační proces neproběhl hladce a způsobil frustraci studentů a rodin po celé zemi.

Byli přizváni další IT odborníci, aby diagnostikovali a vyřešili závady v systému Dipsy. Ministerstvo si klade za cíl mít systém plně funkční do 2-3 dnů. Po obnovení bude stránka podrobena zátěžovému testování, aby bylo zajištěno, že zvládne vysoké objemy provozu během nového registračního období.

Ministr zopakoval, že systém Dipsy zůstává v letošním roce  oficiálním způsobem podávání žádostí o registraci na střední školy. Žádal o trpělivost a pochopení ze strany studentů, rodičů a škol během tohoto obtížného startu. Ministerstvo slibuje, že se z těchto zkušeností poučí a zlepší své vývojové procesy pro budoucí rozsáhlé IT projekty.

Ministr oznámil, že termín registrace by mohl být prodloužen o jeden týden, aby studenti měli dostatek času na podání přihlášek, jakmile bude systém opraven. O tomto případném prodloužení se bude jednat v pondělí.Ministr přitom dnes ráno prodloužení termínu pro podání přihlášek odmítal. Chceme zajistit, aby žádný student nebyl těmito problémy znevýhodněn.“

Navzdory obtížnému začátku ministerstvo tvrdí, že systém Dipsy zefektivní a zmodernizuje…