Poslední zvonění: Středa je dnes den D pro uchazeče o střední školy.

Umělá inteligence a její použití > Zajímavosti > Ostatní > Poslední zvonění: Středa je dnes den D pro uchazeče o střední školy.

Poslední zvonění: Středa je dnes den D pro uchazeče o střední školy.

Původně mělo být úterý 20. února 2024 je posledním dnem termínu pro podávání přihlášek na střední školy v České republice, ovšem ministr školství tímto rozhodnutím lhůtu prodloužil do dneška, tedy 21.února.

Toto datum představuje kritický okamžik pro studenty osmé třídy po celé zemi, když podniknou další krok na svých vzdělávacích cestách.

Proces přihlášky na střední školu je všeobecně považován za jedno z nejvíce stresujících období pro české studenty a rodiče. Vyžaduje to měsíce příprav, složení zkoušek, psaní přihlášek a úzkostlivé čekání. Studenti si musí vybrat, na kterou střední školu se budou hlásit, na základě svých dovedností, zájmů, umístění a akademické konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu, že míra přijetí se mezi školami značně liší, je sázka na zařazení do preferovaných programů a škol vysoká.

Uzávěrka přihlášek

Středa 21. února 2024 je tedy posledním dnem pro podávání přihlášek studentů na střední školy po celé České republice. Tento tvrdý termín je každoročně stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a představuje vyvrcholení přijímacího řízení na střední školy.

Pro studenty 8. a 9. tříd představuje 21. únor poslední šanci podat přihlášky na střední školu dle vlastního výběru. Jakékoli přihlášky přijaté po tomto datu nebudou brány v úvahu v obecném přijímacím řízení.

Uzávěrka přihlášek zaznamenává prudký nárůst žádostí studentů a rodičů na poslední chvíli. Dodržení termínu 21. února je zásadní pro studenty, kteří doufají, že získají přijetí na preferované školy, protože dostupná místa se rychle zaplní.

Označením poslední příležitosti k podání přihlášky termín 21. února definitivně přibližuje měsíce příprav a úzkosti, které vedou k přijetí na střední školu. Pro řadu studentů vyvrcholí stanovením termínu měsíce studia na přijímací zkoušky, výběr škol, získávání záznamů a doporučení a vyplňování zdlouhavých přihlášek.

Přijímačky na střední 2024

Přihlašovací proces pro střední školy v České republice v letošním roce probíhá v podobném časovém harmonogramu a krocích jako v předchozích letech. Klíčové termíny a kroky jsou:

 • Září 2023–leden 2024 – Studenti zkoumají střední školy a navštěvují akce dne otevřených dveří, aby se dozvěděli více o programech. Doporučuje se navštívit alespoň 3-5 škol.

 • 1.únor 2024 – Přihlášky otevřeny. Studenti získají přihlášky na vybraných školách.

 • 20. 2. 2024 – Konečný termín odevzdání přihlášek. Přihlášky musí být vyplněny všemi požadovanými materiály a zaslány školám.Školy kontrolují přihlášky.

 • 12. duben 2024 – Přijímací zkoušky.

 • 15.květen 2024 – Oznámení výsledků přijímacích řízení.

Hlavní změnou oproti loňskému roku je mírné posunutí uzávěrky přihlášek z 28. února na původně  20. února. Školy tak mají několik dní navíc na zpracování přihlášek před konečným rozhodnutím. Celkově zůstávají kroky aplikace do značné míry konzistentní a umožňují studentům a rodinám plánovat a připravovat se předem. Dodržení nadcházejícího termínu 20. února vyžaduje mít připravené materiály k podání přihlášek na vybrané školy.

Testování zkoušky

Proces přijímacích zkoušek pro přijetí na střední školy v České republice může být poměrně přísný. Podle statistik ministerstva školství zhruba 85 % středních škol v zemi vyžaduje přijímací zkoušky jako součást přijímacího řízení. Zkoušky vypracovává a řídí státní zkušebna Cermat. Cílem testů je poskytnout standardizované a spravedlivé srovnání uchazečů napříč školami.

Před pandemií Covid-19 byly zkoušky tradičně prováděny osobně v testovacích centrech ve stanovených termínech. V letech 2021 a 2022 však Cermat kvůli zdravotním problémům převedl testy na online formát. Studenti mohli skládat digitální zkoušky z domova. I když je toto nastavení pohodlnější, vyvolalo také problémy týkající se akademické integrity a podvádění, které se Cermat snažil zmírnit pomocí proctoringového softwaru.

Aplikační materiály

Přihlášky na střední školu v České republice vyžadují předložení různých materiálů v rámci přihlášky. To zahrnuje:

 • Vysvědčení – Žadatelé budou muset předložit vysvědčení ze základní školy, ve kterém jsou uvedeny jejich známky za posledních několik let. Střední školy tak získají představu o studijních výsledcích studenta.

 • Jakékoli skóre přijímacích zkoušek – Některé střední školy mají své vlastní přijímací zkoušky nad rámec přijímacích zkoušek na všeobecné střední školy. Žadatelé budou muset v případě potřeby předložit výsledky testů.

 • Portfolia – Pro školy zaměřené na umění nebo divadelní umění může být vyžadováno portfolio nebo konkurz k předvedení talentu studenta. To umožňuje škole zhodnotit jejich dovednosti a schopnosti v umění.

 • Jakékoli další doplňkové materiály – Některé školy mohou vyžadovat věci jako jsou pohovory, další výsledky testů nebo jiné materiály. Uchazeči by si měli pečlivě prostudovat a dodržovat požadavky na přihlášku pro každou školu.

Včasné podání kompletní přihlášky se všemi požadovanými materiály je pro uchazeče na střední školu v ČR klíčové. Školy tyto položky používají k vytvoření úplného obrazu o budoucím studentovi při rozhodování o přijetí.

Konkurenceschopnost

Proces přihlášek na střední školy je v České republice vysoce konkurenční. Míra přijetí na špičkových středních školách ve velkých městech se odhaduje na 25–35 %.

Nejvyhledávanější střední školy jsou obvykle gymnázia a školy zaměřené na matematiku a přírodní vědy.

Akademické záznamy a výsledky přijímacích zkoušek jsou hlavními faktory pro přijetí. Nejlepší šance mají studenti s jedničkami a nejlepšími výsledky ze zkoušek. Průměrné skóre přijímacích zkoušek na špičkových pražských středních školách se pohybuje kolem 90-95 %.

Konkurence se za poslední desetiletí zintenzivnila, protože stále více studentů soupeří o omezená místa na prestižních školách. Přihlášky na nejvybranějších školách za posledních 5 let vzrostly o 25–30 %.

Při tak intenzivní konkurenci jsou mezi studenty a rodiči během aplikační sezóny velké nervy. Bodování v několika horních percentilech při přijímacích zkouškách je nutností pro přijetí na vaši nejlepší školu.

Mezi studenty a rodiči panují úzkosti

Proces přihlášky na střední školu může být neuvěřitelně stresující čas pro studenty i rodiče. Studenti pociťují nesmírný tlak na to, aby měli dobré známky, dobře skórovali u přijímacích zkoušek a vytvářeli aplikační materiály, díky nimž se odlišují od konkurence.

Pro mnoho studentů bude jejich výkon během tohoto přijímacího cyklu určovat, na které střední školy se mohou dostat, což bude utvářet trajektorii jejich vzdělání a kariérních vyhlídek. Ve společnosti, která klade tak velký důraz na navštěvování elitních škol, nabývá přijímací řízení na významu. Studenti se trápí tím, jak se nejlépe postavit, aby získali náskok, protože míra přijetí na nejlepších školách stále klesá.

Rodiče také pociťují svůj vlastní soubor úzkostí souvisejících s aplikacemi jejich dítěte. Mnozí se aktivně podílejí na řízení procesu a cítí se investováni do výsledků svého dítěte. Trápí se přípravami na přijímací zkoušky, známkami, doporučeními učitelů, esejemi přihlášek a koučováním pohovorů. Někteří dokonce najímají soukromé konzultanty, aby pomohli maximalizovat šance jejich dítěte na požadovaných školách.

S blížícím se termínem pro podání žádostí se úroveň stresu v domácnostech po celé zemi stupňuje. Studenti ztrácejí spánek a zanedbávají jiné aktivity, protože jsou posedlí svými aplikacemi. Rodiče se trápí tím, zda udělali dost, aby podpořili své dítě v tomto procesu. Někomu se ta dřina a oběti nakonec vyplatí, jiní se vypořádají se zklamáním. Většina se zatím tlačí vpřed se sdíleným pocitem nervozity a očekávání, jak se blíží termín.

Přípravky Cermat

Cermat je organizace zodpovědná za dohled nad přijímacím testováním a přihláškou na všechny střední školy v České republice. Cermat usilovně připravoval na každoroční nápor žádostí, kdy letos porvé bylo zavedeno elektronické přihlašování.

Cermat jako správce přijímacích zkoušek zajistil připravenost a zabezpečení zkušebních materiálů na všech místech. Úzce spolupracovali se školami na koordinaci rozvrhů zkoušek, úkolů proktorů a logistiky zařízení. Cermat také poskytuje pokyny, školení a zajištění kvality pro učitele a administrátory zapojené do přijímacího procesu.

V očekávání termínu navýšil Cermat kapacitu na svých digitálních aplikačních platformách a serverech, aby zvládly špičku v provozu.  Jejich IT tým monitoruje případné slabiny, které by mohli zneužít hackeři, a zavádí komplexní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Letošní novinka, tedy přihlášky pomocí elektroniského systému DIPSY se i přes počáteční problémy pravděpodobně osvědčila. Tento posun má za cíl zefektivnit proces a eliminovat jakékoli poštovní zpoždění nebo komplikace. Cermat tyto změny sděluje školám a rodinám a zároveň poskytuje technickou pomoc těm, kteří jsou s digitálním odesíláním méně spokojeni.

Cermat doufá, že proaktivním plánováním dopředu termínu uzávěrky zajistí spravedlivý a hladký cyklus přijímacího řízení. Jejich dohled nad testováním, aplikacemi a kybernetickou bezpečností si klade za cíl ulevit žadatelům v této neklidné době.

Hackerská hrozba

S blížícím se koncem termínu podání přihlášek se ředitel Cermatu připravuje na potenciální kybernetické útoky. Cermat je organizace, která administruje přijímací zkoušky a dohlíží na proces přihlášek na střední školy v České republice.

V minulých letech se stalo. že jejich web zažil distribuované útoky typu denial-of-service (DDoS), jejichž cílem bylo narušit aplikační systém.To přišlo i letos na, kdy byl útok na DIPSY.CZ . Tyto útoky zaplavují servery falešnými požadavky, přetěžují infrastrukturu a brání legitimním uživatelům v přístupu na stránky.

Aby se předešlo opakování incidentu, Cermat pracuje na posílení své obrany. Implementuje softwarová a hardwarová řešení pro detekci a zmírnění potenciálních DDoS útoků. Vyrovnávání zátěže, přetečení serverů a nástroje pro analýzu provozu pomohou distribuovat požadavky a izolovat škodlivé aktivity.

Přestože Cermat věří, že jeho systémy jsou bezpečné, ředitel uznává, že neexistují žádné záruky. Důmyslní kyberzločinci se stále mohou pokoušet tento proces narušit. Cermat však slibuje, že udělá vše pro to, aby aplikace zůstaly otevřené a bojovaly proti jakémukoli škodlivému úsilí.

Rady pro žadatele

Přihlášky na střední školu mohou být pro studenty i rodiče stresující. Zde je několik tipů od odborníků, jak toto období zvládnout:

 • Zůstaňte jednotní . Sledujte termíny, mějte připravené materiály k přihlášce a potvrďte příjem. Být nad vším sníží úzkost.

 • Zaměřte se praktičnost, ne na prestiž . Najděte školy, které jsou v souladu se zájmy a cíli studenta, nejen instituce velkých jmen. Dostat se na vysněnou školu nezaručuje úspěch ani štěstí.

 • Mějte vyvážený výběr škol . Jelikož je možné podat letos tři přihlášky, tak volte na první místo tu vysněnou a dále postupujte s rozvahou.
 • Testujte přípravu moudře . Studenti by měli cvičit a učit se na přijímací zkoušky, ale vyhnout se přílišné přípravě na testy na úkor jiných priorit.

 • Dostat podporu . Požádejte o radu rodiče, poradce, učitele a mentory. Neprocházejte tím sami.

 • Mějte záložní plány . Zvažte alternativy, pokud by vysněná škola nevyšla.

 • Odpočinout si . Stres může negativně ovlivnit výkon aplikací a testů. Udělejte si čas na odpočinek prostřednictvím koníčků, cvičení nebo meditace. Dostatek spánku je životně důležitý.

Klíčové je zůstat v klidu a udržet si perspektivu během vzestupů a pádů aplikace. S přípravou a podporou mohou studenti tuto zkušenost maximálně využít.